Napoleon - hotel Slavkov u Brna

Obchodní podmínky

​Individuální pobyty (mimo svátky, prázdniny a akce)

REZERVACE 
Poptávky na pobyt jsou přijímány telefonicky nebo písemnou či elektronickou formou.
Předběžná rezervace je potvrzena buď elektronickou formou bez úhrady zálohy nebo vystavením zálohové platby za pobyt na náš účet.
ZÁLOHA
Zálohu na pobyt činní 50% hodnoty pobytu, splatnost je 10 pracovních dnů od data vystavení zálohové faktury, jinak předběžná rezervace zaniká. Záloha může být účtována kdykoliv po vytvoření rezervace.
Připsáním částky na účet přijímá ubytovatel rezervaci jako závaznou.
PLATBA
Doplatek ceny za pobyt probíhá při ubytování hotově nebo kreditní kartou.
STORNO
Stornopoplatek za zrušení pobytu před termínem pobytu:
– méně než 14 dnů (včetně) = 50% z celkové ceny objednaného pobytu
– méně než 7 dnů (včetně)   = 70% z celkové ceny objednaného pobytu
– méně než 3 dny (včetně)   = 100% z celkové ceny objednaného pobytu
Zbylá částky za stornopoplatek bude vrácena klientovi na účet do 14 dnů.
NÁSTUP
Ubytování bude připraveno mezi 14,00 – 22,00 hodinou.
Neohlásí-li host nejpozději v den nástupu případný pozdější příjezd, je pokoj nabídnut bez náhrady dalšímu případnému zájemci.
Individuální pobyty (svátky, prázdniny, Napoleónské slavnosti, veletrhy)
 
 
REZERVACE
Poptávky na pobyt jsou přijímány telefonicky nebo písemnou či elektronickou formou.
Předběžná rezervace je potvrzena vystavením zálohové platby za pobyt na náš účet.
ZÁLOHA
Záloha na pobyt činí 50% hodnoty pobytu, splatnost je 10 pracovních dnů od data vystavení zálohové faktury, jinak předběžná rezervace zaniká.
Připsáním částky na účet přijímá ubytovatel rezervaci jako závaznou.
Součástí zálohové faktury je rozpis plateb s termínem doplatku částky za pobyt (zpravidla 2 týdny před nástupem pobytu)
PLATBA
Doplatek ceny musí být uhrazen před zahájením pobytu v termínu dle rozpisu plateb v zálohové faktuře.
Nebude-li doplatek včas uhrazen v předepsaném termínu, propadá záloha v plné výši a je bez náhrady zrušena.
STORNO
Stornopoplatek za zrušení pobytu před termínem pobytu:
– méně než 14 dnů (včetně) = 70% z celkové ceny objednaného pobytu nebo služeb, zbylá část bude vrácena klientovi na účet do 14 dnů
– méně než 7 dnů (včetně)   = 100% z celkové ceny objednaného pobytu nebo služeb
NÁSTUP
Ubytování bude připraveno mezi 14,00 – 22,00 hodinou.
Neohlásí-li host nejpozději v den nástupu případný pozdější příjezd, je pokoj nabídnut bez náhrady dalšímu případnému zájemci.
 
 
 
Skupinové pobyty , firemní pobyty
 
REZERVACE
Poptávky na pobyt jsou přijímány telefonicky nebo písemnou či elektronickou formou.
Předběžná rezervace je potvrzena vystavením zálohové platby na náš účet.
ZÁLOHA
Záloha na pobyt činí 50% hodnoty pobytu a musí být uhrazen do 10 dnů od vystavení zálohové faktury, jinak je rezervace zrušena, není-li smluvně sjednán jiný postup.
Připsáním částky na účet přijímá ubytovatel rezervaci jako závaznou.
PLATBA
Doplatek ceny za pobyt probíhá při ubytování hotově nebo kreditní kartou.
STORNO
Stornopoplatek za zrušení pobytu před termínem pobytu:
– méně než 14 dnů (včetně) = 70% z celkové ceny objednaného pobytu, zbylá část bude vrácena klientovi na účet do 14 dnů
– méně než 7 dnů (včetně)   = 100% z celkové ceny objednaného pobytu
NÁSTUP
Ubytování bude připraveno mezi 14,00 – 22,00 hodinou.
Neohlásí-li host nejpozději v den nástupu případný pozdější příjezd, je pokoj nabídnut bez náhrady dalšímu případnému zájemci.
 
Storno poplatky se účtují i při nevyužití objednané kapacity v den nástupu. 
 
Sleva Last Minute se vztahuje na pobyt v maximální délce 5 nocí. Akce Last Minute a dlouhodobý pobyt se nevztahuje na období letních prázdnin a akcí.

Rezervaci můžete provést online, telefonicky +420 544 221 103, +420 721 186 740 nebo e-mailem rezervace@hotelnapoleon.cz